Veelgestelde vragen [FAQ's]

Ziekten » Schimmelziekten op ondergrondse delen

Bekijk de afbeelding Schimmelziekten op ondergrondse delen

Het gaat hier om schade veroorzaakt door verschillende schimmels, meestal op een te natte standplaats of een slechte ondergrond. Teelttechnische maatregelen als drainage of verbetering van de bodemstructuur zijn dus aangewezen. De schade uit zich in een verkleuring (geel-oranje) van de bladeren en het geheel of gedeeltelijk afsterven van de plant. Om de aanwezige schimmels in de bodem te bestrijden, kunnen we aangieten of spuiten met een bodemfungicide op basis van fosethyl-Al.